Wat zit er in de lucht dat slecht is voor onze gezondheid?

Dit is wat u moet weten over virussen, bacteriën, schimmels en vluchtige organische stoffen (VOC’s) in de lucht die we inademen, hoe ze onze gezondheid beïnvloeden en hoe u hun risico’s kunt beperken.

Door de pandemie is de luchtkwaliteit binnenshuis van een nichezorg uitgegroeid tot prioriteit nummer één, voor iedereen, van kantoormanagers tot ziekenhuisdirecteuren en schooldirecteuren en -medewerkers. Wat er precies aanwezig is in de lucht die we inademen is plotseling belangrijk geworden, maar velen van ons weten niet hoe ze moeten navigeren of de risico’s van verontreinigende stoffen in de lucht moeten begrijpen.

De meest voorkomende verontreinigende stoffen in de lucht die onze gezondheid en cognitieve vermogens kunnen aantasten zijn VOC’s, bacteriën, schimmels en virussen. Lees verder om meer te weten te komen over elk van deze verontreinigende stoffen, waar ze vaak voorkomen, welke risico’s ze vormen voor onze gezondheid en hoe u hun aanwezigheid in uw binnenruimte kunt verminderen.

Wat zijn VOC’s?

Vluchtige organische stoffen (VOC’s) zijn gassen die vrijkomen uit vloeistoffen of vaste stoffen.

Veel gewone voorwerpen in huizen, kantoren, scholen, bedrijven en zelfs medische centra bevatten chemicaliën die VOC’s kunnen worden. Ze kunnen VOC’s uitstoten terwijl ze in gebruik zijn, en soms terwijl ze zijn opgeslagen.

Veel voorkomende bronnen van VOC’s, volgens de EPA, zijn onder andere:

•verven, verfafbijtmiddelen, en andere oplosmiddelen
•aerosol sprays
•reinigings- en ontsmettingsmiddelen
•motwerende middelen en luchtverfrissers
•opgeslagen brandstoffen en autoproducten
•chemisch gereinigde kleding

Formaldehyde

Formaldehyde is een zeer veel voorkomende VOS. Het is aanwezig in geperste houtproducten, lijm en kleefstoffen, permanentpersweefsel en bepaalde isolatiematerialen. Het kan ook worden gevormd door roken of koken.

De American Cancer Society stelt dat hoge concentraties van de chemische stof in verband zijn gebracht met kankergevallen. Het International Agency for Research on Cancer (IARC) classificeert formaldehyde officieel als “kankerverwekkend voor de mens”.

Volgens de American Lung Association kan langdurige blootstelling aan formaldehyde en andere VOC’s verschillende nadelige reacties veroorzaken, zoals:

•irritatie van ogen, neus en keel
•ademhalingsmoeilijkheden
•misselijkheid
•schade aan het centrale zenuwstelsel en organen

Biologische verontreinigingen

Chemisch afgeleide verontreinigingen zijn niet de enige schadelijke stoffen die in de lucht op de loer liggen. Er zijn verschillende biologische stoffen aanwezig in de binnenlucht, die een negatief effect kunnen hebben op de gezondheid, de kwaliteit van het leven en de academische en carrièreprestaties.

Virussen

Microscopische organismen die ziektes kunnen veroorzaken. Virussen kunnen in de lucht aanwezig zijn in de vorm van kleine deeltjes. Ze verspreiden zich vaak via water- of slijmdruppeltjes, die bij niezen of hoesten in de lucht terechtkomen, zich door de lucht verspreiden en de aanwezigen infecteren. Ziekten variërend van griep tot mazelen en waterpokken worden veroorzaakt door virussen die via de lucht worden verspreid.

Virussen die aandoeningen van de luchtwegen veroorzaken, waaronder COVID, kunnen urenlang in de lucht blijven hangen. Onderzoekers hebben vastgesteld dat maar liefst 1 op de 4 COVID-patiënten in het VK het virus in het ziekenhuis heeft opgelopen, en uit een recente studie, gepubliceerd in Emerging Infectious Diseases, blijkt dat kantoren een hotspot zijn voor de overdracht van COVID; de risico’s van door de lucht overgedragen virussen in binnenruimten zijn dus duidelijk.

Schimmels

Schimmels, een vorm van schimmels die zich voeden met dierlijk en plantaardig materiaal in de omgeving, kunnen bijna overal groeien waar vocht aanwezig is. Schimmels planten zich voort via sporen die in de lucht vrijkomen en gemakkelijk ingeademd kunnen worden door mensen in huizen, kantoren, scholen en medische instellingen.

Het inademen van schimmelsporen kan bij gezonde mensen irritatie, duizeligheid en andere onaangename symptomen veroorzaken. Maar voor mensen met een verminderde immuniteit of reeds bestaande aandoeningen kunnen in de lucht aanwezige schimmels levensbedreigend zijn. Infecties veroorzaakt door schimmelsporen in een ziekenhuis in Seattle zijn in verband gebracht met de dood van zes patiënten.

Bacteriën

Bacteriën zijn kleine, eencellige organismen. Hoewel de meeste bacteriën onschadelijk zijn, kunnen sommige ernstige ziekten en zelfs de dood veroorzaken. Legionella is een veel voorkomende bacterie die vaak wordt aangetroffen in koelsystemen, koeltorens, en watersystemen in commerciële gebouwen en ziekenhuizen. De meeste openbare ruimten, waaronder hotels, winkelcentra en medische centra, maken gebruik van HVAC-systemen op waterbasis waarin de legionellapathogeen kan gedijen.

De bacterie kan de veteranenziekte veroorzaken, een vorm van ernstige atypische longontsteking van de luchtwegen. Mensen lopen de ziekte meestal op via door de lucht verspreide druppeltjes legionella, die vaak worden verspreid via besmette airconditioningsystemen. 1 op de 10 mensen die met de ziekte besmet zijn, overlijdt.

Waar leven verontreinigende stoffen binnenshuis?

Het korte antwoord: OVERAL. Verontreinigende stoffen binnenshuis, zoals VOC’s, virussen, schimmels en bacteriën leven overal, van de badkamer en slaapkamer in uw huis, tot het kantoor, scholen, winkelcentra en medische klinieken.

Kantoren

De EPA noemt een aantal veel voorkomende biologische verontreinigingen en VOC’s in kantoorruimtes, waaronder:

•Biologische verontreinigingen door vervuilde ventilatiesystemen of door water beschadigde muren, plafonds en tapijten
•Schoonmaakmiddelen en luchtverfrissers voor toiletten
•Asbest uit isolatie en brandwerende bouwmaterialen
•Formaldehyde van geperste houtproducten
•Pesticiden afkomstig van ongediertebestrijding

Bovendien kunnen virussen zoals COVID-19 en griep ook op kantoor aanwezig zijn. Wanneer werknemers dicht op elkaar werken, is het risico dat deze virussen zich verspreiden nog groter.

In een rapport van de EPA wordt met name een verband gelegd tussen verontreinigde kantoorlucht en meer ziektedagen van werknemers en een duidelijke daling van de doeltreffendheid van werknemers.

Scholen

Terwijl schoolkinderen altijd al ziektes opliepen in de klas, is de overdracht van COVID-19 een belangrijke bron van zorg geworden voor zowel ouders als bestuurders. Scholen zijn hotspots voor het virus geworden, wat heeft geleid tot quarantaines in de hele instelling.

Naast COVID worden in scholen ook andere verontreinigende stoffen in de lucht aangetroffen, zoals:

Schimmels, verminderen de luchtkwaliteit aanzienlijk en kunnen allergieën veroorzaken.
VOC’s worden gegenereerd door materialen zoals verf, terpentijn en andere kunstbenodigdheden, en de schoonmaakspullen van het personeel van de conciërge
Uitlaatgassen van auto’s en bussen die stationair draaien op de parkeerplaats
Vervuilde lucht op scholen wordt in verband gebracht met slechtere schoolprestaties, een slechtere efficiëntie van leraren en personeel, en een hoger ziekteverzuim onder leerlingen.

De woning

Aangezien de overgrote meerderheid van ons 90% van onze tijd binnenshuis doorbrengt en de EPA heeft vastgesteld dat de concentraties van veel verontreinigende stoffen binnenshuis aanzienlijk hoger zijn dan buitenshuis, is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de verontreinigende stoffen die mogelijk in uw binnenlucht rondzweven. Studies leggen een verband tussen een slechte kwaliteit van de binnenlucht in huis en een groot aantal gezondheidsproblemen.

Of het nu in de badkamer, slaapkamer of woonkamer is, VOC’s, schimmels, virussen en bacteriën kunnen allemaal in huis worden aangetroffen. Omdat schimmels goed gedijen in vochtige ruimtes, is de kans groter dat ze in de badkamer worden aangetroffen, waar stoom van de douche en water uit de gootsteen een aantrekkelijke, vochtige omgeving creëren.

VOC’s kunnen worden veroorzaakt door schoonmaakmiddelen op spuitbusbasis die u dagelijks in uw huis gebruikt, en bezoekers en geliefden kunnen bacteriën en virussen met zich meebrengen in huis.

Medische centra

Antibiotica-resistente bacteriën zijn vaak aanwezig in de lucht van ziekenhuizen en medische centra. Ze staan ook bekend als superbacteriën, die kunnen leiden tot ernstige, zelfs levensbedreigende ziekten bij patiënten. De CDC classificeert deze nare ziekteverwekkers als een grote bedreiging voor de volksgezondheid.

Virussen, waaronder COVID, en schimmels komen ook veel voor in de lucht van ziekenhuizen. VOC’s, vooral extra sterke reinigings- en ontsmettingsmiddelen, zijn ook aanwezig in de binnenlucht in medische instellingen. Slechte luchtkwaliteit in ziekenhuizen is in verschillende studies in verband gebracht met slechtere resultaten voor de patiënt.

De risico’s van een slechte binnenluchtkwaliteit beperken

Binnenluchtreinigers verwijderen verontreinigende stoffen in de lucht op verschillende manieren. Sommige maken gebruik van HEPA- en koolstoffilters die verontreinigende stoffen opvangen wanneer ze passeren. Andere systemen maken gebruik van elektrostatische velden en ionisatie die in de lucht zwevende verontreinigende stoffen aantrekken. Maar er is één bepaalde luchtreiniger die bewezen heeft het COVID-19 virus te neutraliseren en die super effectief is in het verwijderen van andere virussen, bacteriën, schimmels en VOC’s (inclusief formaldehyde) uit de lucht.

TADIRAN AIROW™ maakt gebruik van een gepatenteerde technologie om bestaande H2O-moleculen (water) in de lucht om te zetten in waterstofperoxide dat pathogenen elimineert, waardoor de lucht actief wordt gereinigd en gezuiverd. De unieke luchtzuiveringstechnologie van TADIRAN AIROW heeft bewezen uiterst effectief te zijn bij het elimineren van het COVID-19 virus.

In FDA-gekeurde laboratoriumtests is bewezen dat het systeem virussen, schimmels en bacteriën elimineert met een snelheid tot 99%. Als u meer wilt weten over de beste luchtzuiveringstechnologieën om de risico’s van verontreinigde lucht in uw school, bedrijf, medisch centrum, kantoor of huis te verminderen, neem dan contact op met ons hier bij Tadiran. We zouden u graag begeleiden in uw zoektocht.

rounded_1.png
rounded_1.png
rounded_1.png
rounded_1.png